โปรแกรมยกกระชับ ปรับรูปหน้า

โปรแกรมยกกระชับ ปรับรูปหน้า

15,000฿26,900฿

Clear

เติมเต็มชัดขึ้น…อยู่ได้นานยิ่งขึ้น

โปรแกรมยกกระชับ ปรับรูปหน้า

  1. สารโบทูลินั่มท็อกซิน 50 ยูนิต ราคา 15,900 บาท
  2. สารโบทูลินั่มท็อกซิน 100 ยูนิต ราคา 26,900 บาท
  3. สารเติมเต็ม Restylane ราคา 15,000 บาท
  4. สารเติมเต็ม Juvederm vobella ราคา 18,000 บาท
  5. สารเติมเต็ม Juvederm Ultra Plus ราคา 16,000 บาท
  6. สารเติมเต็ม Juvederm voluma ราคา 18,000 บาท
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษา ค่าบริการ รพ.
  2. รายการตรวจพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมพลาสติก โทร. 0 3825 9925
  4. กรณีตกลงซื้อแพ็กเกจ ไม่สามารถยกเลิกขอคืนเงินสดได้
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567