การตรวจ MRI กระดูกสันหลังส่วนเอว

วินิจฉัยได้ แม่นยํา ตรงจุด เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

มีอาการ ปวดหลังเรื้อรัง ชา ปวดร้าวลงขา

การตรวจ MRI กระดูกสันหลังส่วนเอว

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ค่าแปลผลรังสีแพทย์เฉพาะทาง และค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะ 1 จุดเท่านั้น
  3. ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมในการตรวจสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย
  4. ในกรณีมีความจําเป็นต้องฉีดสารทึบแสง (Contrast media) *มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,600 บาท 
  5. ราคาดังกล่าวสําหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พํานักในประเทศไทย (Expat) เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

การตรวจ MRI กระดูกสันหลังส่วนเอว

8,000฿

Loading...