แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Awesome Blossom

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Awesome Blossom

1,100฿

 • ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
 • ใช้เวลารวดเร็วภายในเวลา 30 นาที
 • กลับบ้านรอฟังผลกับแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Awesome Blossom

ราคา 1,100 บาท

 • แจ้งผลตรวจโดยแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ (Telemedicine)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  – ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  – ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
  – ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 1. รวมค่าแพทย์แจ้งผลตรวจสุขภาพและค่าบริการ รพ. แล้ว
 2. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. หลังจากรับบริการแล้วต้องรอฟังผลตรวจผ่านระบบ Telemedicine เท่านั้น
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
 6. รอรับฟังผลตรวจตามคิวที่ได้นัดหมาย โดยจำกัดวันละ 5 ท่าน/วัน (แผนกส่งเสริมสุขภาพจะเป็นผู้จัดลำดับคิว)
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567