โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ภูมิแพ้ทางผิวหนัง

โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง

2,899฿3,999฿

Clear

1. รู้ผลทันที ไม่ต้องกังวลกับอาการแพ้ง่าย
2. ยืนยันการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ และสารที่แพ้โดยวินิจฉัยร่วมกับการซักประวัติ และตรวจร่างกาย
3. ช่วยหลีกเลี่ยง หรือกําจัดสารที่แพ้ ป้องกันอาการแพ้ ในอนาคตได้
4. เพื่อวางแผนการรักษา และการเลือกให้วัคซีนภูมิแพ้

ผู้ที่เอาชนะโรคภูมิแพ้ ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง Skin Prick Test

  1. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Basic 9 ชนิด ราคา 2,899 บาท
  2. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Minor  12 ชนิด ราคา 3,599 บาท
  3. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Major  25 ชนิด ราคา 3,999 บาท
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. รายการตรวจดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากแพทย์ก่อนทําหัตถการ
  3. ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
  4. เหมาะสําหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป หรือยินยอมให้ความร่วมมือ
  5. ผู้ตรวจจําเป็นต้องงดกลุ่มยาแก้แพ้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566