แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อไหล่ ข้อข่าและผ่าตัดกระดูกสันหลัง

อาการเจ็บปวดของกระดูกและข้อ รักษาได้ด้วยการผ่าตัดหลายวิธี

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า

ราคา 199,000-339,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่

ราคา 219,000- 349,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

ราคา 289,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ราคา 375,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ราคา 425,000 บาท

  1. ราคานี้เฉพาะการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  2. ราคาดังกว่ารวมการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
  3. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเท่านั้น
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร.0 3890 9378
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อไหล่ ข้อข่าและผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Loading...