แพ็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่

แพ็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่

700฿5,350฿

Clear

วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 1 ท่าน)
ราคา 800 บาทต่อเข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
ราคา 700 บาทต่อเข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป 
ราคา 1,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่ 13 สายพันธุ์
ราคา 2,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่ 23 สายพันธุ์  (สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-64 ปีที่มีโรคประจำตัว)
ราคา 1,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่ 15 สายพันธุ์
ราคา 3,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)
ราคา 5,350 บาท

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ราคา 1,250 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แบบ 3 เข็ม
ราคา 1,950 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและเอ แบบ 3 เข็ม
ราคา 4,500 บาท

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  2. รายการแพ็กเกจวัคซีน สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปและต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์เท่านั้น
  3. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่ 13 สายพันธุ์และ 23 สายพันธุ์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีอายุ 19-64 ปีที่มีโรคประจำตัว
  4. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
  6. วัคซีน HPV รับบริการที่ศูนย์สุขภาพสตรี
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567