แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

13,500฿

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อาจเสียชีวิตได้

คุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่? หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ 2 ข้อขึ้นไป

 • สูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป/ผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้น
 • คนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหัวใจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 2. ตรวจการทำงานของไต
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 4. การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์
 5. คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยไม่ต้องสวนหัวใจ”

ราคา 13,500 บาท

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 2. ราคานี้ไม่รวมกรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายาที่ใช้ในการตรวจ
 4. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หัวใจ โทร.0 3890 9229
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567