Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะดูงานสถาบันพระปกเกล้า

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

phapuk03

phapuk02

ต้อนรับคณะดูงานสถาบันพระปกเกล้า : นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.กรุงเทพภาคตะวันออก ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์ สถาบันพระปกเกล้า ที่เข้าดูระบบงานบริการทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ รพ.กรุงเทพพัทยา เมื่อเร็วๆนี้ 

แชร์ :