fbpx
 • ศูนย์โรคมะเร็ง

 • 1

Oncology Center

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง, แนะนำวิธีการตรวจและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด การรักษาทางพันธุกรรมบำบัด ที่ช่วยยับนั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง, การรักษาประคับประคอง โดยให้การดูแลขณะรักษาและหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากล

 1. ตรวจหามะเร็งอย่างละเอียด
  เริ่มต้นด้วยการตรวจหามะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ แมมโมแกรม การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับคอมพิวเตอร์ (MRI) การตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) นอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือด การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแบบใหม่ (ตินเพร็พ) ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำ
 2. วางแผนการรักษาอย่างดีที่สุด
  มีการวางแผนให้การรักษาแบบครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิต อารมณ์ สังคม โดยทีมแพทย์แต่ละสาขาและทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
  • ให้การรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ทางเส้นเลือดที่มีผลข้างเคียงน้อย โดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง และทีมพยาบาลผู้ให้ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว
  • ให้การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด (Surgery) โดยศัลยแพทย์โรคมะเร็งที่มีความชำนาญ
  • ให้การรักษามะเร็งด้วยยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงไปยังเป้าหมายที่เป็นเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) หรือการรักษาในระดับยีน
  • ให้การรักษามะเร็งตับที่ต้องรักษาด้วยวิธี ฉีดยาเคมีบำบัด เข้าทางหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงตับและใช้สารที่มีขนาดเล็กเข้าไปอุดหลอดเเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ (Transarterial oily chemoembolization ชื่อย่อ TOCE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษา
  • ให้การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ต้องรักษาด้วยวิธีใส่แร่ ( Brachytherapy ) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น
  • มีบริการหอผู้ป่วยโดยทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน
 3. เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล
  การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา : ดูแลอย่างต่อเนื่องครบวงจร มีทีมงานให้คำปรึกษา ( Cancer Couselling ) แนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการข้างเคียงต่างๆ ระหว่างรับการรักษา ตลอดจนมีทีมงานติดตามอาการหรือเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาหลังจบการรักษาแล้ว ตลอดจนมีการดูแลครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมะเร็งหลายๆชนิด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยมีทีมงานให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในอนาคต ( Health Education ) การตรวจหาคัดกรองมะเร็ง(Cancer Screening ) ในกลุ่มเสี่ยง
 4. แพทย์ประจำศูนย์
  • มีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง 6 ท่าน
  • มีพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 4 ท่าน ให้บริการดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา