fbpx
 • ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 • 1

Diabetes MellitusEndocrinology Center

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นศูนย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และต่อมไร้ท่อโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิทยากรเบาหวาน ทีมร่วมให้คำปรึกษา พยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง นักโภชนาการ พร้อมทีมแพทย์ร่วมรักษาจากทุกสาขา ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 • อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับโลก การเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • ประเมินภาวะความเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน
 • แนะนำวิธีควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน
 • ให้ความรู้และดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • คลินิกลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ
 • ดูแลรักษาและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การเกิดแผล เป็นต้น
 • ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้ความรู้กับครอบครัว ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 • เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล:
 • การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา : ให้การติดตามผลดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว โดยทีมแพทย์ร่วมรักษาเฉพาะทาง อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตา โรคระบบหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ มีกิจกรรมสันทนาการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และญาติให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน

เบาหวานลงไต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน