Skip to content

พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2013 เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2013 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2006 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

ประสบการณ์