Skip to content

นพ. วีระวิทย์ เรืองศิรินุสรณ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. วีระวิทย์ เรืองศิรินุสรณ์

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2017 อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2015 รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2009 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

2017 แพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาบูรพา
2012 แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์