Skip to content

พญ. วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล

ศูนย์สุขภาพจิต

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2022 จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2015 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

2022