Skip to content

พญ. วลาลักษณ์ สิงห์เปลี่ยม

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. วลาลักษณ์ สิงห์เปลี่ยม

วิสัญญีและงานพักฟื้น

ความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2015 อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก โรงพยาบาลเยลนิวเฮเวน ประเทศไทย
2006 วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2002 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2018 แพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช
2016 แพทย์ โรงพญาบาลพญาไท1
2014 แพทย์ โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซนเซอร์
2006 แพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช