Skip to content

นพ. ไตรรงค์ โตสุขุมวงศ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ไตรรงค์ โตสุขุมวงศ์

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-16:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2003 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประสบการณ์

2023
2004
2003