Skip to content

พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-16:00

อ.

08:00-16:00

พ.

08:00-16:00

พฤ.

ศ.

08:00-16:00

ส.

08:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1999 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1996 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1990 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

1998 แพทย์ รพ.วชิรพยาบาล