Skip to content

พญ. สิริจัยกรณ์ ศิววงศ์ศรี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. สิริจัยกรณ์ ศิววงศ์ศรี

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-16:00

จ.

08:00-17:00

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2006 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2003 อายุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

2009 Physician โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
2003 Physician โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1998 Physician โรงพยาบาลนาแก