Skip to content

พญ. ชุติกาญจน์ วณิชย์พูลผล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ชุติกาญจน์ วณิชย์พูลผล

หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2010 อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2006 กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2002 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประสบการณ์

2012 แพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
2012 แพทย์ รพ.กรุงเทพพัทยา
2010 แพทย์ โรงพยาบาลนครราชสีมา
2009 แพทย์ หน่วยโรคหัวใจเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
2007 แพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม
2006 แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น