Skip to content

พญ. ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

08:00-17:00

อ.

พ.

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2013 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2005 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
1999 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2012 แพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2005 แพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
2005 ทันตแพทย์ คลินิคหมอเอ็ม
2002 แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2001 แพทย์ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
1999 แพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน