Skip to content

พญ. ประพรพิม อุตมโชติ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ประพรพิม อุตมโชติ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-16:30

จ.

อ.

17:00-19:00

พ.

พฤ.

17:00-19:00

ศ.

ส.

09:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2015 ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2008 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์