Skip to content

นพ. พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

08:00-17:00

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

ศ.

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2002 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1997 ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเทศไทย
1991 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2011 แพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต