Skip to content

พญ. ปัทมา ตระกูลอุไรพร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ปัทมา ตระกูลอุไรพร

วิสัญญีและงานพักฟื้น

ความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2001 วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1995 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

2003 แพทย์ โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2002 แพทย์ โรงพยาบาลโสธรเวช
2002 แพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร