Skip to content

พญ. พันธลี ชื่นสัมพันธ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. พันธลี ชื่นสัมพันธ์

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2007 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง

ประสบการณ์