Skip to content

พญ. อรณัส ฤทธิ์แฉ่งทอง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. อรณัส ฤทธิ์แฉ่งทอง

แผนกเคลือนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2017 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประเทศไทย

ประสบการณ์