Skip to content

นพ. ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

13:00-17:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

09:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2011 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2005 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต ประเทศไทย

ประสบการณ์