Skip to content

นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

09:00-17:00

อ.

09:00-15:00

พ.

09:00-15:00

พฤ.

09:00-15:00

ศ.

09:00-12:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2010 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2003 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2010 Physician โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2005 Physician โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2004 Physician โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา