Skip to content

พญ. ณัฏฐณา พรรณรักษา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ณัฏฐณา พรรณรักษา

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

09:00-12:00

พ.

พฤ.

ศ.

10:00-17:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2000 ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2000 จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1994 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์