Skip to content

พญ. ณัฐณิชา โพธิ์แก้ว

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ณัฐณิชา โพธิ์แก้ว

คลินิกบางเสร่

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-20:00

อ.

17:00-20:00

พ.

17:00-20:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2022 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง

ประสบการณ์

2022