Skip to content

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

อ.

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2015 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2011 อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2005 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

ประสบการณ์

2007