Skip to content

พญ. เมธาวดี หนุนภักดี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. เมธาวดี หนุนภักดี

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-16:00

อ.

08:00-16:00

พ.

08:00-16:00

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2020 เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2019 ปริญญาทางการแพทย์ เวชศาสตร์ทางเพศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2019 ปริญญาทางการแพทย์ เพศวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2015 ปริญญาตรี เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
2009 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต Virgen Milagrosa University Foundation, Philippines ฟิลิปปินส์

ประสบการณ์