Skip to content

นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

17:00-20:00

พฤ.

ศ.

17:00-20:00

ส.

09:00-18:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2016 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2010 ปริญญาทางการแพทย์ ประเทศไทย
2009 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต ประเทศไทย

ประสบการณ์