Skip to content

นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

10:00-19:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2012 ปริญญาทางการแพทย์ วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2012 จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2005 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

ประสบการณ์