Skip to content

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-16:00

อ.

08:00-16:00

พ.

08:00-16:00

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2008 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2006 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2006 ปริญญาทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2003 ปริญญาทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
1998 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

ประสบการณ์