Skip to content

พญ. จิตตมาส โชคชุลีกร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. จิตตมาส โชคชุลีกร

หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2014 กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2006 อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2006 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์