Skip to content

พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2006 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2003 เวชศาสตร์ครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003 อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ประสบการณ์