Skip to content

นพ. อุฬาร เจนบวร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. อุฬาร เจนบวร

ศูนย์หัวใจ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-12:00

จ.

08:00-17:00

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1996 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลทรวงอก ประเทศไทย
1992 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
1988 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์

1994 แพทย์ สถาบันโรคทรวงอก
1992 แพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์