Skip to content

นพ. ทองสุข พันธ์พนมไพร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ทองสุข พันธ์พนมไพร

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-17:00

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

ศ.

08:00-17:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1996 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1987 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์