Skip to content

นพ. ธิปกร ผังเมืองดี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ธิปกร ผังเมืองดี

ศูนย์หัวใจ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2008 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย

ประสบการณ์