Skip to content

นพ. ศรีสุราช สว่าง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ศรีสุราช สว่าง

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

11:00-19:00

อ.

09:00-19:00

พ.

08:00-12:00

พฤ.

09:00-19:00

ศ.

08:00-12:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2002 เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1991 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
1991 จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

1996 ผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
1995 หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอาภรณ์เกียรติวงศ์
1991 หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ ใตน้ำ โรงพยาบาลอาภรณ์เกียรติวงศ์
1991 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
1983 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า