Skip to content

นพ. สมโภช แซ่ลี้

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. สมโภช แซ่ลี้

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

10:00-17:00

จ.

09:00-17:00

อ.

09:00-17:00

พ.

09:00-17:00

พฤ.

09:00-17:00

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2000 อนุสาขาระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเทศไทย
1997 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเทศไทย
1989 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2001 แพทย์ รพ. เชียงใหม่ราม
2000 อาจารย์สอนและที่ปรึกษาระบบทางเดินอาหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2000 ที่ปรึกษาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.เซนต์หลุยส์
2000 ที่ปรึกษาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.กรุงเทพคริสเตียน
1999 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1989 หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพ และ สายงานสุขภาพอนามัย จังหวัดนครนายก