Skip to content

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร

ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิคและซุปเปอร์ไซต์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-12:00

จ.

08:00-16:00

อ.

08:00-16:00

พ.

08:00-16:00

พฤ.

08:00-16:00

ศ.

08:00-16:00

ส.

08:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2006 ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการเปลี่ยนกระจกตา อังกฤษ
2005 ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการฝังเลนส์เสริม โปรตุเกส
2002 ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ เบลเยียม
1994 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
1994 จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

1994 แพทย์ โรงพยาบาลศรีแกลง
1991 แพทย์ โรงพยาบาลชนบท