Skip to content

นพ. สิทธิ สุขอวยชัย

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. สิทธิ สุขอวยชัย

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2014 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย
2013 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2005 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

2022 Physician Rajavithi Hospital
2013 Physician Chonburi Cancer Hospital