Skip to content

นพ. สยาม หาญพิพัฒน์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. สยาม หาญพิพัฒน์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1999 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์