Skip to content

ทพญ. ศศิกานต์ ดีเด่น

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพญ. ศศิกานต์ ดีเด่น

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-12:00

จ.

อ.

พ.

17:00-19:00

พฤ.

17:00-19:00

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2018 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง

ประสบการณ์