Skip to content

น.ต. นพ. สันต์ เมธาศิริ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

น.ต. นพ. สันต์ เมธาศิริ

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-15:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2005 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2003 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1997 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์