Skip to content

นพ. สมุทร จงวิศาล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. สมุทร จงวิศาล

ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู

ความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1999 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1989 โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1989 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์