Skip to content

นพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2005 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์