Skip to content

พญ. ระรอง เจริญเมือง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ระรอง เจริญเมือง

ศูนย์กุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-17:00

จ.

อ.

10:00-18:00

พ.

09:00-21:00

พฤ.

09:00-21:00

ศ.

09:00-18:00

ส.

09:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2010 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2006 กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2001 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2008 แพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เสียมราฐ
2006 แพทย์ โรงพยาบาลยันฮี