Skip to content

นพ. พรชัย ชยาบูรณ์ ปัญญาศุภคุณ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. พรชัย ชยาบูรณ์ ปัญญาศุภคุณ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

09:00-17:00

พ.

09:00-12:00

พฤ.

ศ.

12:00-17:00

ส.

09:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1993 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1987 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

Physician รพ.แม่สอด
Physician รพ.ลําปาง
Physician รพ.ราชบุรี