Skip to content

นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

09:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2004 อายุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2004 ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2000 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประเทศไทย

ประสบการณ์